ارمنستان

قیمت: 
از 675,000تومان
برنامه سفر: 

3 شب اقامت با صبحانه،راهنمای قارسی زبان،سه روز گشت متنوعبا ناهار و پذیرائی بین راه  .....

مدارک لازم: 
پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار ارمنستان (به ارمنی: Հայաստան، تلفظ: هایاستان) با نام رسمی جمهوری ارمنستان (Հայաստանի Հանրապետություն، هایاستانی هانراپِتوتیون) کشوری در قفقاز جنوبی به پایتختی ایروان است.   محتویات ارمنستان (به ارمنی: Հայաստան، تلفظ: هایاستان) با نام رسمی جمهوری ارمنستان (Հայաստանի Հանրապետություն، هایاستانی هانراپِتوتیون) کشوری در قفقاز جنوبی به پایتختی ایروان است.   محتویات ارمنستان (به ارمنی: Հայաստան، تلفظ: هایاستان) با نام رسمی جمهوری ارمنستان (Հայաստանի Հանրապետություն، هایاستانی هانراپِتوتیون) کشوری در قفقاز جنوبی به پایتختی ایروان است.   محتویات ارمنستان (به ارمنی: Հայաստան، تلفظ: هایاستان) با نام رسمی جمهوری ارمنستان (Հայաստանի Հանրապետություն، هایاستانی هانراپِتوتیون) کشوری در قفقاز جنوبی به پایتختی ایروان است.   محتویات ارمنستان (به ارمنی: Հայաստան، تلفظ: هایاستان) با نام رسمی جمهوری ارمنستان (Հայաստանի Հանրապետություն، هایاستانی هانراپِتوتیون) کشوری در قفقاز جنوبی به پایتختی ایروان است.     پایپورت با حداقل 7 ماه اعتبار    
مدت زمان: 
20ساعت
نوع بلیط: 
زمینی
تور دقیقه نود: 
خیر
دانلود پکیج: 
پیوستاندازه
4.pdf199.7 کیلوبایت