گردشگری، چهارمین صنعت جهان با1 تریلیون دلار درآمد درسال

سازمان توسعه جهانی UNDP وابسته به سازمان ملل متحد درجدیدترین بررسی‌های آماری خود جایگاه جهانی صنعت گردشگری را در جدول درآمد، ایجاد اشتغال و صادرات جهانی بیان کرد.
 

طبق ارقام ارائه شده، سهم صنعت گردشگری و درآمد حاصل از فعالیت در بخش های مختلف صنعت گردشگری بیش از 5 درصد در کل GDP جهان سهم دارد.

 

سهم گردشگری در بازار اشتغال کشورهای توسعه یافته و اقتصادهای نوظهور یک نفر از هر 12 نفر است که در این صنعت مشغول کار هستند.

 

صنعت گردشگری در جدول طبقه بندی صادرات جهانی صنایع، با ارزش مالی 1 تریلیون دلار در سال، رتبه چهارم را دارد.

 

دراین جدول، صنعت توریسم پس از صنایع سوخت ، تولید موادشیمیایی و کارخانجات اتومبیل سازی قراردارد. همچنین از نظر  صادرات نیزتوریسم درصادرات جهانی خدمات تجاری 30 درصد و در مجموع صادرات جهانی 6 درصد سهم دارد.

 

صنعت گردشگری اکنون منبع اصلی تامین ارز خارجی برای یک سوم از کشورهای توسعه یافته و نیمی از کشورهای کم توسعه است.

 

هریک شغل در قلب صنعت گردشگری حدود 1.5 شغل افزوده یا شغل غیرمستقیم در اقتصاد‌های وابسته به گردشگری ایجاد می‌کند.

 

مجموع کل گردشگران بین‌المللی از 25 میلیون گردشگر در سال 1950 به بیش از 806 میلیون گردشگر در سال 2005 و 1میلیارد نفر در سال 2012 رسید. براین اساس، میانگین رشد سالانه صنعت گردشگری در سطح بین المللی برابر با 6.5 درصد است.

 

با توجه به ادامه روند رو به رشد سفرگردشگران، پیش بینی می‌شود که رشد صنعت گردشگری دردهه آینده ادامه یافته و این تعداد تا سال 2020 به بیش از 1.6 میلیارد نفر و تا سال 2050 به 2.6 میلیارد نفر برسد.

دیدگاهی بگذارید