سهم شقوق مختلف حمل و نقلی ؛تردد 32 میلیون مسافر در ایام نوروز

نوروز امسال از جمله سالهایی بود که سکاندار وزارت راه و شهرسازی از میزان سفرهای انجام شده آمار دقیقی اعلام کرده و از اطلاع‌رسانی آن ابراز رضایت کرد.جالب این‌که مدیران زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی نیز هر کدام به تفکیک آمار هایی اعلام کرده و از وضعیت تردد مسافران از طریق شقوق مختلف ابراز رضایت کرده‌اند.
 

به گزارش CHN، سازمان هواپیمایی کشور اعلام کرد که ایام نوروز پروازهای داخلی یک میلیون و 885 هزار و 844 نفر و در پروازهای بین‌المللی 813 هزار و 311 نفر بود که جمعاً 2 میلیون و 699 هزار و 155 مسافر در طول ایام نوروز با هواپیما جابه‌جا شدند.همچنین میزان سفرهای انجام شده داخلی 16 هزار و 612 سفر و تعداد سفر انجام شده بین‌المللی 5 هزار و 369 سفر و جمعاً 21 هزار و 981 سفر بود.

 

به گزارش CHN،‌ در سیستم حمل‌ونقل ریلی تعداد مسافر جابه‌جا شده سفر‌های داخلی یک میلیون و 829 هزار و 257 نفر بوده این در حالی اس که تعداد سفر انجام شده 3764 سفر عنوان شده است.

 

اما در سیستم حمل‌ونقل جاده‌ای تعداد مسافر جابه‌جا شده در حدود 20 میلیون و 130 هزار و 433 نفر و تعداد مسافر جابه‌جا شده بین‌المللی 850 هزار و 67 نفر و جمعاً 20 میلیون و 980 هزار و 500 نفر اعلام شده طی ایام نوروز یک میلیون و 315 هزار و 200 سفر بود.

 

در سیستم حمل‌ونقل دریایی تعداد مسافر جابه‌جا شده در ایام نوروز 6 میلیون و 256 هزار و 688 نفر بود.

 

در کل تعداد مسافر جابه‌جا شده توسط انواع مدل‌های حمل‌ و نقل در بخش داخلی 30 میلیون و 102 هزار و 222 نفر و در بخش بین‌المللی یک میلیون و 663 هزار و 378 نفر و جمعاً 31 میلیون و 765 هزار و 600 نفر بود.

 

همچنین جمع کل تعداد سفرهای انجام شده در بخش داخلی یک میلیون و 335 هزار و 576 سفر و در بخش بین‌المللی 5 هزار و 369 سفر و جمعاً یک میلیون و 340 هزار و 945 سفر بود.

 

دیدگاهی بگذارید