تاكسي‌هاي فرودگاه ساماندهي مي‌شوند

طرح ساماندهي تاكسي‌هاي فرودگاه مهرآباد با دو رويكرد شفاف‌سازي دريافت كرايه از مسافران و جانمايي مناسب براي مسافرگيري تاكسي‌ها با همكاري شهرداري منطقه ۹ و فرودگاه مهرآباد اجرا مي‌شود.     به گزارش روابط عمومي سازمان هواپيمايي كشوري ،  به منظور ساماندهي خدمات تاكسيراني در فرودگاه مهرآباد جلسه اي با حضور ميثم مظفر مديرعامل سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهر تهران، نصرالله منصوري شيرازي مديركل فرودگاه مهرآباد و سيد عليرضا حسيني شهردار منطقه 9 برگزار شد.در رويكرد نخست، طرح ساماندهي تاكسي هاي فرودگاه مهرآباد، با بهره مندي از نرم افزاري كه مخصوص تاكسي هاي فعال در اين فرودگاه طراحي شده است، كرايه مسافران محاسبه مي شود . براي اطمينان از صحت روند كار نيز 3 نسخه قبض مخصوص مسافر، شركت و راننده صادر مي شود. مبناي محاسبه كرايه ها در اين نرم افزار مصوبه شوراي شهر تهران، تجريش و ري در سال 93 است.
رويكرد دوم اين طرح در قالب ساماندهي فيزيكي تاكسي ها براي خدمات رساني مناسب به مسافران است به طوري كه همزمان با خروج مسافر از درب ترمينال هاي يك و 2 بلافاصله امكان سوار شدن به تاكسي فراهم باشد و در واقع مسافران به دنبال تاكسي نگردند. همچنين با همكاري فرودگاه مهرآباد مكاني مناسب در مجاورت سالن ها براي دپوي تاكسي ها ساخته مي شود

دیدگاهی بگذارید