امتحانات فنی ـ مهندسی سازمان هواپیمایی کشوری از فردا مکانیزه می شود

«محمدرضا کاظمی پور»، اظهارداشت: «به منظور افزایش سطح دقت، سرعت، امنیت و دسترسی آسان داوطلبان، از فردا 16تیرماه مراحل ثبت نام، ارسال مدارک آزمون های فنی - مهندسی و صدور گواهینامه های فنی به صورت یکپارچه و براساس معیارهای قابل تعریف از سوی سازمان هواپیمایی کشوری مکانیزه می شود.»
 

وی هدف از طراحی این سیستم را مکانیزه و الکترونیکی کردن عملیات و فرآیندهای ثبت نام آزمون های فنی در راستای کاهش روند صدور گواهینامه، تسریع در مراحل ثبت نام و جلوگیری از مفقود شدن مدارک داوطلبان و تخلفات عنوان کرد.

 

کاظمی پور با بیان اینکه ثبت نام های مذکور به ترتیبی که قبلا آموزش داده شده از طریق سایت سازمان به نشانی www.cao.ir انجام می شود، گفت: شروع فرایند فوق با ارائه معرفی نامه کتبی و اخذ رمز عبور از دفتر گواهینامه ها و امور پزشکی امکان پذیر است.

دیدگاهی بگذارید