اعلام جزئيات «دستورالعمل حقوق مسافر در پروازهاي داخلي»

اعلام جزئيات «دستورالعمل حقوق مسافر در پروازهاي داخلي» جزئيات دستورالعمل حقوق مسافر در پروازهاي داخلي به شركت هاي هواپيمايي اعلام شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان هواپيمايي كشوري، «دستورالعمل حقوق مسافر در پروازهاي داخلي» از ماه‌ها قبل در چندين جلسه شوراي عالي هواپيمايي با حضور نمايندگان ايرلاين ها مورد بررسي قرار گرفت و در نهايت با تاييد وزير راه و شهرسازي و از دوشنبه هفته گذشته (۳۱ فروردين) به شركت هاي هواپيمايي ابلاغ شد. طبق دستورالعمل حقوق مسافر در پروازهاي داخلي، مطالبات مسافران در مواردي چون «پذيرايي در زمان بروز تاخير»، «ابطال پرواز توسط ايرلاين»، «تاخيرات پروازي»، «شفاف سازي نرخ بليت و خدمات هوايي» و ساير موارد تعيين شده تا همه ۱۶ شركت هواپيمايي داخلي ملزم به اجراي آن باشند.

يكي از بخش هايي كه در آيين نامه حقوق مسافر به آن اشاره شده موضوع تاخيرهاي پروازي است؛ تاخيرهايي كه در اين دستورالعمل به سه گروه تاخيرهاي بين يك تا دو ساعت، تاخيرهاي بين دو تا چهار ساعت و تاخيرهاي بيش از ۴ ساعت تقسيم شده و وظايف ايرلاين ها در برابر مسافران متناسب با زمان و دليل تاخيرها نيز مشخص شده است تا شركت‌ها ملزم به ارائه خدمات و خساراتي به مسافران باشند؛ البته پرداخت خسارات براي تاخيرهايي كه به دليل شرايط جوي است استثنا شده است.

بر اساس اين گزارش متن «دستورالعمل حقوق مسافر در پروازهاي داخلي» به شرح ذيل است:

مقدمه:

حقوق مسافر مجموعه اي از سياست‌ها، دستورالعمل‌ها، استانداردها، ضوابط و مقرراتي است كه الگوي رفتاري شركت هواپيمايي و دست اندركاران امور پروازي را تدوين مي كند و هدف آن تضمين حقوق مادي و معنوي و رعايت شأن و منزلت مسافران در فرآيند مسافرت‌هاي هوايي است. رعايت اين مجموعه حمايتي بر اساس مفاد ۵ قانون هواپيمايي كشوري و ماده ۱۹ كنوانسيون ورشو مصوب ۱۳۵۴/۳/۳۱ مجلس شوراي اسلامي براي كليه شركت هاي هواپيمايي الزامي است.

فصل اول: تعاريف

ماده ۱: در اين دستورالعمل اصطلاحات در معاني مشروح زير تعريف شده است.

۱-۱- سازمان: سازمان هواپيمايي كشوري

۲-۱- شركت هواپيمايي: اشخاص حقوقي كه مطابق قوانين هواپيمايي كشوري تاسيس و پس از تصويب شوراي عالي هواپيمايي كشوري حسب شرايط مندرج در پروانه بهره برداري شركت (AOC) در زمينه ارائه خدمات حمل و نقل مسافر و بار و پست در پروازهاي بازرگاني (تجاري) فعاليت نمايد.

۳-۱- شركت حمل كننده: كليه شركت هاي هواپيمايي كه اقدام به حمل مسافر يا توشه وي مي نمايند.

۴-۱- پرواز بازرگاني (تجاري) : پروازي است كه توسط شركت هاي هواپيمايي مجاز به حمل بار، مسافر و محمولات پستي و با مقصد انتفاع انجام مي گردد.

۵-۱- بليت: بليت مسافري مدركي است متعبر دال بر انعقاد قرارداد حمل و نقل و شرايط آن، اعم از بليت رايگان و تخفيف دار كه به صورت الكترونيكي و يا به صورت كاغذي صادر مي گردد.

۶-۱- ساعت پرواز: منظور از ساعت حركت اعلام شده در بليت مي باشد.

۷-۱- پذيرايي نوع اول: شامل ميان وعده (اعم از نوشيدني گرم يا سرد و شيريني مناسب) مي باشد.

۸-۱- پذيرايي نوع دوم: شامل وعده غذاي اصلي اعم از صبحانه، ناهار و شام مي باشد.

۹-۱- پيمان ورشو: منظور پيمان ۱۲ اكتبر ۱۹۲۹ ورشو در خصوص يكسان سازي برخي از مقررات حمل و نقل هوايي بين المللي مصوب ۳۱/ ۳/ ۱۳۵۴ و اصلاحات بعدي مجلس شوراي اسلامي مي باشد.

فصل دوم: رويه ها:

ماده ۲: حقوق مسافر به طور كلي ناظر بر موارد مشروحه ذيل مي باشد:

۲-۱- عدم تبعيض: كليه مسافرين به صورت يكسان از خدمات شركت هاي هواپيمايي بهره مند مي باشند.

۲-۲-ممانعت از سفر: در صورتيكه به رغم داشتن بليت تاييد شده شركت هواپيمايي از پذيرش مسافر به لحاظ محدوديت هاي شركت حمل كنند اعم از بازرگاني، فني و يا حقيقي امتناع نمايند، در اينصورت شركت حمل كننده موظف به استرداد وجه و همچنين ارائه يك بليت رايگان مشابه از لحاظ مسير و كلاس پروازي مي باشد.

۳-۲- ابطال پرواز توسط شركت حمل كننده:

۱-۳-۲- اگر ابطال پرواز از زمان خريد بليت تا يك هفته قبل از انجام پرواز باشد در اينصورت شركت حمل كننده موظف به پرداخت كامل وجه بليت مي باشد.

۲-۳-۲- اگر ابطال پرواز از شش روز تا ۲۴ ساعت قبل از انجام پرواز باشد، در اين صورت شركت حمل كننده موظف به پرداخت كامل وجه بليت و ارائه يك بليت مشابه با ۳۰ درصد تخفيف از لحاظ مسير و كلاس پروازي به مسافر مي باشد.

۳-۳-۲- اگر ابطال از ۲۴ ساعت مانده تا زمان انجام پرواز، انجام پذيرد در اين صورت شركت حمل كننده موظف به پرداخت كامل وجه و ارائه يك فقره بليت نيم بهاء مشابه از لحاظ مسير و كلاس پروازي مي باشد.

تبصره ۱: ارائه بليت مشابه (از لحاظ مسير و كلاس پروازي) در اولين فرصت زماني انجام مي گيرد. همچنين در صورت انتقال مسافر توسط ساير خطوط هوايي اين امر بدون پرداخت هزينه و يا مابه التفاوت توسط مسافر و يا خسارت توسط شركت هاي هواپيمايي انجام خواهد پذيرفت.

۴-۲- تاخيرات پرواز:

در صورت بروز تاخير در انجام پرواز بر اساس زمان درج شده در بليت مسافر، اقدامات ذيل مي بايست توسط شركت هواپيمايي انجام شود.

۱-۴-۲- اقدامات عمومي:

- نماينده شركت هواپيمايي با حضور در ميان مسافران با متانت و احترام نسبت به اطلاع رساني صحيح در خصوص تاخير پرواز اقدام مي نمايد.

- شركت هواپيمايي نسبت به اطلاع رساني از طريق سيستم اطلاعات پرواز به صورت مستمر اقدام مي نمايد.

۲-۴-۲- اقدامات اختصاصي:

الف- تاخير بيش از يك ساعت و تا ۲ ساعت:

- در صورت تاخير بيش از يكساعت و كمتر از دو ساعت از مسافران پذيرايي نوع اول به عمل خواهد آمد

- ارائه اين پذيرايي مشروط به وجود زمان كافي جهت پذيرايي و عدم ايجاد تاخير بيشتر در پرواز است.

ب- تاخير بيش از ۲ ساعت و تا ۴ ساعت:

- انجام پذيرايي مناسب حداقل نوع اول با توجه به امكانات فرودگاهي

- فراهم نمودن امكان برقراري ارتباط تلفني جهت اطلاع رساني

- تغيير پرواز در صورت درخواست مسافر و امكان انجام آن

- انجام اقدمات لازم جهت اعزام با ساير شركت هاي هواپيمايي (در صورت درخواست مسافر) و در صورت وجود پرواز از همان مسير و يا انتقال به مقصد نهايي از طريق مسيرهاي جايگزين (به غير از مسير درج شده در بليت)

- پرداخت كامل وجه بليت مسافر در صورت انصراف مسافر از ادامه پرواز

ج- تاخير بيش از ۴ ساعت:

- در اين صورت شركت حمل كننده موظف به ارائه يك فقره بليت مشابه با تخفيف ۳۰ درصد از لحاظ مسير و كلاس پروازي مي باشد. ابطال پرواز در اين حالت مشمول بند ۲-۳-۳ خواهد بود.

تبصره ۲: در مورد پروازهايي كه به دليل شرايط جوي يا امنيتي فرودگاه مبدا، مقصد و در مسير دچار تاخير و يا ابطال مي گردد، شركت هاي هواپيمايي با رعايت مقررات پذيرايي از مسافرين صرفا موظف به استرداد كامل وجه به مسافرين مي باشند.

۵-۲- تغيير مسير اجباري توسط شركت هواپيمايي در طول پرواز:

۱-۵-۲- در صورتي كه هواپيما در مكاني به غير از مقصد مسافر و يا نقطه مياني (در پروازهاي اتصالي مندرج در يك بليت) توقف نمايد شركت هواپيمايي موظف است مسافر را به مبدا يا مقصد پرواز مطابق يكي از روش هاي زير منتقل نمايد.

الف: انتقال مسافر به مبدا توسط شركت هواپيمايي حامل صورت پذيرفته و كل وجه بليت بدون كسر جرايم به مسافر پرداخت گردد.

ب: در صورت درخواست و انتقال مسافر به مقصد يا هر وسيله نقليه عمومي زميني (اتوبوس، قطار، ...) اين انتقال ضمن فراهم نمودن شرايط لازم و پرداخت هزينه هاي آن توسط شركت حامل صورت مي گيرد.

۶-۲- فقدان و يا آسيب ديدگي جامه دان:

۱-۶-۲- در صورت فقدان و يا آسيب ديدگي جامه دان و بار همراه، شركت حمل كننده بر اساس دستورالعمل پيگيري، جستجو و يا جبران خسارت خود (وفق پيمان ورشو كه عينا در تاريخ ۱۳۶۴/۸/۱۹ به تصويب مجلس شوراي اسلامي نيز رسيده است) موظف به تامين رضايت مسافران مي باشند.

۲-۶-۲ - مسافر در صورت فقدان و يا آسيب ديدگي جامه دان و بار همراه را بلافاصله (قبل از ترك فرودگاه) فهرست آن را به شركت حمل كننده ارائه فرمايند.

۳-۶-۲- در صورت تاخير در تحويل جامه دان و بار همراه، ضروري است مسافر حداكثر ظرف مدت ۲۱ روز نسبت به ارائه اعلام موضوع خود به شركت حمل كننده اقدام فرمايند.

۷-۲- مسافرين توانخواه:

۱-۷-۲- به منظور تامين تسهيلات، رفاه و ايمني مسافر توانخواه، شركت هاي حمل كننده در چارچوب دستورالعمل هاي تخصصي ذيربط اقدامات لازم را در ارائه خدمات مناسب و رايگان معمول خواهند نمود.

۲-۷-۲- شرايط خاص مسافر توانخواه مي بايست در زمان خريد بليت و حداكثر تا ۴۸ ساعت قبل از پرواز به شركت حمل كننده اعلام گردد.

۳-۷-۲- شرايط خاص مسافر توانخواه مي بايست در زمان خريد بليت و حداكثر تا ۴۸ ساعت قبل از پرواز به شركت حمل كننده اعلام گردد.

۴-۷-۲- ضروري است مسافر جهت آگاهي از چگونگي اين خدمات با دفتر شركت حمل كننده تماس حاصل فرمايند.

۵-۷-۲- مسافر بيمار در دوره پس از عمل جراحي و يا دوره نقاهت از قاعده مسافرين توانخواه مستثني مي‌باشند و تابع مقررات حمل بيمار شركت حمل كننده خواهند بود.

۸-۲- شفاف سازي نرخ بليت و خدمات هوايي:

۱-۸-۲- شركت هواپيمايي و دفاتر نمايندگي فروش بليت موظف هستند بليت مسافر را با مشخصات كامل اعم از شرايط و ضوابط بليت صادره، قيمت نهايي (بهاي پايه، عوارض، قواعد ابطال و هزينه هاي اضافي)، نام شركت شركت حمل كننده و ساير اطلاعات ضروري به مسافر ارائه نمايندو

موخر: اين دستورالعمل در ۲ فصل، ۳ ماده، ۸ بند، ۱۴ زير بند و ۲ تبصره تدوين شده و در شورايعالي هواپيمايي تصويب و به تاييد مقام عالي وزارت راه و شهرسازي رسيده است و از تاريخ ابلاغ توسط سازمان قابل اجرا مي باشد. »
انتهاي پيام/ص

دیدگاهی بگذارید